10.08.2018

KOLBUS Belgium and Luxembourg

With immediate effect the activities of KOLBUS Belgium and Luxembourg, which were represented by Libertec NV, have been taken over by KOLBUS UK.
Local contact remains. Nicolaas De Schryver for all ongoing machine enquiries and projects.
Tel: + 32 495 225 001. Email: nicolaas@kolbus.co.uk.
For service enquiries in the region contact Telephone: +44 1908 31 78 78, Email: service@kolbus.co.uk  or darren.bunyan@kolbus.co.uk
Spare parts for packaging machines, KOLBUS, DA series hard cover machines, PK series board cutters PE embossing machines and PL series palletisers can be ordered: Email: spares@kolbus.co.uk Telephone: +44 1908 31 78 78. Open Monday to Friday 9am-5pm UK time.               
______________________________________
Depuis le 1er juillet 2018, les activités de KOLBUS en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'alors représentées par Libertec NV, ont été reprises par l'organisation KOLBUS UK au Royaume-Uni.
Pratiquement cela signifie que:
    •    Votre contact reste le même. Nicolaas De Schryver est prêt à suivre toutes vos questions et projets. Nicolaas peut être atteint par:
    ◦    Tel: +32 495 225 001
    ◦    Email: nicolaas@kolbus.co.uk
    •    Les interventions de service peuvent être demandées par:
    ◦    Email: service@kolbus.co.uk ou darren.bunyan@kolbus.co.uk
    ◦    Telephone: +44 1908 31 78 78
Si une intervention est nécessaire, le technicien de KOLBUS Allemagne viendra et sera suivi par KOLBUS UK.
    •    Les pièces de rechange pour les solutions d'emballage Kolbus, les machines de couverture de livre (série DA), les découpeuses en carton (série PK), les presses à dorer (série PE), les palletiseurs (série PL) peuvent être commandées par:
    ◦    Email: spares@kolbus.co.uk
    ◦    Telephone: +44 1908 31 78 78
    ◦    Heures d’ouverture: du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
La facturation des pièces de rechange et du service aura lieu chez Kolbus UK. Veuillez noter que le numéro de compte courant changera. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter Nicolaas De Schryver.
Au cours des prochaines semaines, Nicolaas De Schryver vous contactera personnellement pour expliquer les changements dans l'organisation. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez toujours contacter Nicolaas.
 ___________________________________________
Sinds 1 juli 2018 zijn de activiteiten van KOLBUS in België en het Groot Hertogdom Luxemburg, die tot op vandaag vertegenwoordigd werden door Libertec NV, overgenomen door de KOLBUS UK organisatie in het Verenigd Koninkrijk.
Praktisch wil dit zeggen dat:
    •    Uw contactpersoon dezelfde blijft. Nicolaas De Schryver staat paraat om al jullie vragen en projecten op te volgen. Nicolaas is te bereiken via:
    ◦    Tel: +32 495 225 001
    ◦    Email: nicolaas@kolbus.co.uk
    •    Service interventies aangevraagd kunnen worden via:
    ◦    Email: service@kolbus.co.uk of darren.bunyan@kolbus.co.uk
    ◦    Telefoon: +44 1908 31 78 78
    ◦    Bereikbaarheid: 24/7
Indien er een effectieve interventie moet gebeuren dan zal de technieker van KOLBUS Duitsland komen en opgevolgd worden door KOLBUS UK.
    •    Wisselstukken voor de verpakkingsoplossingen, boekomslagmachines (DA series), kartonsnijmachines (PK series), foliepreegmachines (PE series), paletiseermachines (PL series) besteld kunnen worden via:
    ◦    Email: spares@kolbus.co.uk
    ◦    Telefoon: +44 1908 31 78 78
    ◦    Bereikbaarheid: van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00
    •    De facturatie van wisselstukken en service zal gebeuren vanuit KOLBUS UK. Gelieve er mee rekening te houden dat het huidige rekeningnummer zal wijzigen. Indien hierbij vragen hebt kan u altijd Nicolaas De Schryver contacteren.
In de komende weken zal Nicolaas De Schryver u persoonlijk contacteren om de veranderingen in de organisatie uit te leggen. Indien u nu al vragen hebt dan mag u steeds Nicolaas contacteren.